play

Love O'Clock

undefined | Love O'Clock

- -
()
TV-PG
2021
Tanah Besar ChinaFantasiDramaModenAdaptasi Novel

:
Demi menjadi pengarang di Syarikat Kebudayaan Yu Shu, He Zhen mengambil hati Ketua Editor Lu Yunzhi yang berdisiplin dengan jam antik. Kuasa misteri pada jam antik dibangkitkan. Mereka terpaksa bertukar jam biologi dan bersekedudukan. Dalam proses ini, perselisihan faham antara mereka diselesaikan dan mereka saling membantu. Atas bantuan Lu Yunzhi dan kawan baiknya, He Zhen memulakan kehidupannya sebagai pengarang. Lu Yunzhi yang ditemani oleh He Zhen pula berdamai dengan diri pada masa lalu. Akhirnya, mereka beroleh kerjaya yang dihargai dan percintaan yang manis.
1-24
  • 1-24
1-24
  • 1-24

Love O'Clock

undefined | Love O'Clock

- -
()
TV-PG
2021
Tanah Besar ChinaFantasiDramaModenAdaptasi Novel

:
Demi menjadi pengarang di Syarikat Kebudayaan Yu Shu, He Zhen mengambil hati Ketua Editor Lu Yunzhi yang berdisiplin dengan jam antik. Kuasa misteri pada jam antik dibangkitkan. Mereka terpaksa bertukar jam biologi dan bersekedudukan. Dalam proses ini, perselisihan faham antara mereka diselesaikan dan mereka saling membantu. Atas bantuan Lu Yunzhi dan kawan baiknya, He Zhen memulakan kehidupannya sebagai pengarang. Lu Yunzhi yang ditemani oleh He Zhen pula berdamai dengan diri pada masa lalu. Akhirnya, mereka beroleh kerjaya yang dihargai dan percintaan yang manis.