play

Love Is Sweet Thai Ver Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Love Is Sweet Thai Ver

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2020
36 tập
Hiển thị thêm
36 tập
Trung Quốc đại lụcTổng Tài Bá ĐạoThanh XuânThương TrườngTình Yêu Ngọt NgàoTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Jiang Jun and Yuan Shuai are “childhood sweethearts”, but Jiang Jun is in love with someone else. After so many years, the two of them meet again in business. Yuan Shuai becomes elite in investment bank, but Jiang Jun is a rookie in work whose brain is full of wicked ideas. The boy who has been protecting her since childhood suddenly becomes her cunning and outrageous immediate boss? What kind of absurd love will the seed of hidden love buried deeply in their hearts create?
Chọn tập 1-36
  • 1-36
Chọn tập 1-36
  • 1-36
半是蜜糖半是伤 第1集半是蜜糖半是伤 第2集半是蜜糖半是伤 第3集半是蜜糖半是伤 第4集半是蜜糖半是伤 第5集半是蜜糖半是伤 第6集半是蜜糖半是伤 第7集半是蜜糖半是伤 第8集半是蜜糖半是伤 第9集半是蜜糖半是伤 第10集半是蜜糖半是伤 第11集半是蜜糖半是伤 第12集半是蜜糖半是伤 第13集半是蜜糖半是伤 第14集半是蜜糖半是伤 第15集半是蜜糖半是伤 第16集半是蜜糖半是伤 第17集半是蜜糖半是伤 第18集半是蜜糖半是伤 第19集半是蜜糖半是伤 第20集半是蜜糖半是伤 第21集半是蜜糖半是伤 第22集半是蜜糖半是伤 第23集半是蜜糖半是伤 第24集半是蜜糖半是伤 第25集半是蜜糖半是伤 第26集半是蜜糖半是伤 第27集半是蜜糖半是伤 第28集半是蜜糖半是伤 第29集半是蜜糖半是伤 第30集半是蜜糖半是伤 第31集半是蜜糖半是伤 第32集半是蜜糖半是伤 第33集半是蜜糖半是伤 第34集半是蜜糖半是伤 第35集半是蜜糖半是伤 第36集

Love Is Sweet Thai Ver Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Love Is Sweet Thai Ver

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2020
36 tập
Hiển thị thêm
36 tập
Trung Quốc đại lụcTổng Tài Bá ĐạoThanh XuânThương TrườngTình Yêu Ngọt NgàoTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Jiang Jun and Yuan Shuai are “childhood sweethearts”, but Jiang Jun is in love with someone else. After so many years, the two of them meet again in business. Yuan Shuai becomes elite in investment bank, but Jiang Jun is a rookie in work whose brain is full of wicked ideas. The boy who has been protecting her since childhood suddenly becomes her cunning and outrageous immediate boss? What kind of absurd love will the seed of hidden love buried deeply in their hearts create?