play

Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2022
36 tập
Hiển thị thêm
36 tập
Trung Quốc đại lụcBí ẨnViễn TưởngCổ TrangCổ ĐạiTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Đường Triều Quỷ Sự Lục (Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều) kể về một vụ án xâu chuỗi từ đầu tới cuối và chín vụ án lẻ được vén lên, những tưởng tượng kì dị vào Thịnh Đường, chân tướng đáng sợ phía sau những vụ án bí mật được phá giải ngoài những bài thơ Đường.

Tên gọi khác

:
Đường Triều Quỷ Sự Lục
Chọn tập 1-36
  • 1-36
Chọn tập 1-36
  • 1-36
唐朝诡事录 第1集唐朝诡事录 第2集唐朝诡事录 第3集唐朝诡事录 第4集唐朝诡事录 第5集唐朝诡事录 第6集唐朝诡事录 第7集唐朝诡事录 第8集唐朝诡事录 第9集唐朝诡事录 第10集唐朝诡事录 第11集唐朝诡事录 第12集唐朝诡事录 第13集唐朝诡事录 第14集唐朝诡事录 第15集唐朝诡事录 第16集唐朝诡事录 第17集唐朝诡事录 第18集唐朝诡事录 第19集唐朝诡事录 第20集唐朝诡事录 第21集唐朝诡事录 第22集唐朝诡事录 第23集唐朝诡事录 第24集唐朝诡事录 第25集唐朝诡事录 第26集唐朝诡事录 第27集唐朝诡事录 第28集唐朝诡事录 第29集唐朝诡事录 第30集唐朝诡事录 第31集唐朝诡事录 第32集唐朝诡事录 第33集唐朝诡事录 第34集唐朝诡事录 第35集唐朝诡事录 第36集

Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2022
36 tập
Hiển thị thêm
36 tập
Trung Quốc đại lụcBí ẨnViễn TưởngCổ TrangCổ ĐạiTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Đường Triều Quỷ Sự Lục (Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều) kể về một vụ án xâu chuỗi từ đầu tới cuối và chín vụ án lẻ được vén lên, những tưởng tượng kì dị vào Thịnh Đường, chân tướng đáng sợ phía sau những vụ án bí mật được phá giải ngoài những bài thơ Đường.

Tên gọi khác

:
Đường Triều Quỷ Sự Lục