play

I-LAND2 : FINAL COUNTDOWN Xem thêm2024-06-06 Episode 7

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TOP 8Danh sách hit Chương trình truyền hình giải trí
PG-13
2024
Cập nhật đến kỳ 2024-07-05
Cập nhật đến kỳ 2024-07-05

Miêu tả

:
I-LAND, the acclaimed idol survival series, returns for an even more thrilling second season. BLACKPINK's producer Teddy produces a new KPOP girlgroup that will debut through the show. Join the aspiring and gifted trainees on their journey and discover who will emerge as the next K-pop sensation!
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-11
  • 1-11
Chọn tập 1-11
  • 1-11

I-LAND2 : FINAL COUNTDOWN Xem thêm2024-06-06 Episode 7

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TOP 8Danh sách hit Chương trình truyền hình giải trí
PG-13
2024
Cập nhật đến kỳ 2024-07-05
Cập nhật đến kỳ 2024-07-05

Miêu tả

:
I-LAND, the acclaimed idol survival series, returns for an even more thrilling second season. BLACKPINK's producer Teddy produces a new KPOP girlgroup that will debut through the show. Join the aspiring and gifted trainees on their journey and discover who will emerge as the next K-pop sensation!
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头