play

Chàng Trai Mạc Cách Ly Của Tôi ( Chàng Trai Mowgli Của Tôi ) Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Chàng Trai Mạc Cách Ly Của Tôi ( Chàng Trai Mowgli Của Tôi )

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
50 tập
50 tập
Trung Quốc đại lụcThành ThịThanh XuânTình Yêu Ngọt NgàoTiếng Phổ ThôngTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Mạc Cách Ly được ông lão gác rừng nuôi lớn và cùng sống với các loài động vật trong rừng. Lăng Hi là một cô gái độc lập, tự mở công ty riêng. Vô tình Lăng Hi đã gặp và đưa Mạc Cách Ly về thành phố. Vốn cô định đưa anh trở lại rừng sâu, nhưng vì một số chuyện ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty khiến cô phải giữ anh lại. Hai người họ sống chung nhà và giữa họ dần xuất hiện thứ tình cảm khác lạ. Nhờ sự giúp đỡ của Lăng Hi, Mạc Cách Ly trở thành nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, anh đã học được cách giao tiếp và hoà nhập với cuộc sống hiện đại, học được đạo lý cơ bản của con người. Qua Mạc Cách Ly, Lăng Hi cũng hiểu thêm về thế giới tự nhiên từ đó tham gia hoạt động bảo vệ và cứu giúp môi trường. Hai người họ cùng nhau học tập và trưởng thành.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
我的莫格利男孩 第1集我的莫格利男孩 第2集我的莫格利男孩 第3集我的莫格利男孩 第4集我的莫格利男孩 第5集我的莫格利男孩 第6集我的莫格利男孩 第7集我的莫格利男孩 第8集我的莫格利男孩 第9集我的莫格利男孩 第10集我的莫格利男孩 第11集我的莫格利男孩 第12集我的莫格利男孩 第13集我的莫格利男孩 第14集我的莫格利男孩 第15集我的莫格利男孩 第16集我的莫格利男孩 第17集我的莫格利男孩 第18集我的莫格利男孩 第19集我的莫格利男孩 第20集我的莫格利男孩 第21集我的莫格利男孩 第22集我的莫格利男孩 第23集我的莫格利男孩 第24集我的莫格利男孩 第25集我的莫格利男孩 第26集我的莫格利男孩 第27集我的莫格利男孩 第28集我的莫格利男孩 第29集我的莫格利男孩 第30集我的莫格利男孩 第31集我的莫格利男孩 第32集我的莫格利男孩 第33集我的莫格利男孩 第34集我的莫格利男孩 第35集我的莫格利男孩 第36集我的莫格利男孩 第37集我的莫格利男孩 第38集我的莫格利男孩 第39集我的莫格利男孩 第40集我的莫格利男孩 第41集我的莫格利男孩 第42集我的莫格利男孩 第43集我的莫格利男孩 第44集我的莫格利男孩 第45集我的莫格利男孩 第46集我的莫格利男孩 第47集我的莫格利男孩 第48集我的莫格利男孩 第49集我的莫格利男孩 第50集

Chàng Trai Mạc Cách Ly Của Tôi ( Chàng Trai Mowgli Của Tôi ) Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Chàng Trai Mạc Cách Ly Của Tôi ( Chàng Trai Mowgli Của Tôi )

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
50 tập
50 tập
Trung Quốc đại lụcThành ThịThanh XuânTình Yêu Ngọt NgàoTiếng Phổ ThôngTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Mạc Cách Ly được ông lão gác rừng nuôi lớn và cùng sống với các loài động vật trong rừng. Lăng Hi là một cô gái độc lập, tự mở công ty riêng. Vô tình Lăng Hi đã gặp và đưa Mạc Cách Ly về thành phố. Vốn cô định đưa anh trở lại rừng sâu, nhưng vì một số chuyện ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty khiến cô phải giữ anh lại. Hai người họ sống chung nhà và giữa họ dần xuất hiện thứ tình cảm khác lạ. Nhờ sự giúp đỡ của Lăng Hi, Mạc Cách Ly trở thành nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, anh đã học được cách giao tiếp và hoà nhập với cuộc sống hiện đại, học được đạo lý cơ bản của con người. Qua Mạc Cách Ly, Lăng Hi cũng hiểu thêm về thế giới tự nhiên từ đó tham gia hoạt động bảo vệ và cứu giúp môi trường. Hai người họ cùng nhau học tập và trưởng thành.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头