play

Cảnh sát hình sự: Hành động hải ngoại. Xem thêmTập 14

Thông tin tập phim | Cảnh sát hình sự: Hành động hải ngoại.

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2021
38 tập
38 tập

Miêu tả

:
Trong tình hình không có quyền chấp pháp tại nước ngoài, các thành viên tổ chuyên án do Cao Tiếu Thiên lãnh đạo đã thể hiện ra trí tuệ xuất sắc, sự dũng cảm hơn người, và cả kỹ năng tinh tế khi hợp tác với cơ quan chấp pháp nước ngoài. Tại Đông Nam Á, tổ chuyên án đã vây bắt và tấn công kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo viễn thông Đài Loan Lâm Quốc Hùng, kẻ nhiều lần gây tổn hại tới người dân Đại lục. Ở nước Mỹ, họ khuyên bảo được hai nhân chứng mấu chốt trong một vụ án cán bộ cấp cao phạm tội về nước. Tại Nam Mỹ, họ loại bỏ hai băng đảng địa phương đã gây tổn hại tới tính mạng và tài sản những người dân Hoa Kiều. Họ không màng gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ tại nước ngoài, bảo vệ thành công pháp chế cũng như lợi ích của nhân dân.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-38
  • 1-38
Chọn tập 1-38
  • 1-38
刑警之海外行动 第1集刑警之海外行动 第2集刑警之海外行动 第3集刑警之海外行动 第4集刑警之海外行动 第5集刑警之海外行动 第6集刑警之海外行动 第7集刑警之海外行动 第8集刑警之海外行动 第9集刑警之海外行动 第10集刑警之海外行动 第11集刑警之海外行动 第12集刑警之海外行动 第13集刑警之海外行动 第14集刑警之海外行动 第15集刑警之海外行动 第16集刑警之海外行动 第17集刑警之海外行动 第18集刑警之海外行动 第19集刑警之海外行动 第20集刑警之海外行动 第21集刑警之海外行动 第22集刑警之海外行动 第23集刑警之海外行动 第24集刑警之海外行动 第25集刑警之海外行动 第26集刑警之海外行动 第27集刑警之海外行动 第28集刑警之海外行动 第29集刑警之海外行动 第30集刑警之海外行动 第31集刑警之海外行动 第32集刑警之海外行动 第33集刑警之海外行动 第34集刑警之海外行动 第35集刑警之海外行动 第36集刑警之海外行动 第37集刑警之海外行动 第38集

Cảnh sát hình sự: Hành động hải ngoại. Xem thêmTập 14

Thông tin tập phim | Cảnh sát hình sự: Hành động hải ngoại.

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2021
38 tập
38 tập

Miêu tả

:
Trong tình hình không có quyền chấp pháp tại nước ngoài, các thành viên tổ chuyên án do Cao Tiếu Thiên lãnh đạo đã thể hiện ra trí tuệ xuất sắc, sự dũng cảm hơn người, và cả kỹ năng tinh tế khi hợp tác với cơ quan chấp pháp nước ngoài. Tại Đông Nam Á, tổ chuyên án đã vây bắt và tấn công kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo viễn thông Đài Loan Lâm Quốc Hùng, kẻ nhiều lần gây tổn hại tới người dân Đại lục. Ở nước Mỹ, họ khuyên bảo được hai nhân chứng mấu chốt trong một vụ án cán bộ cấp cao phạm tội về nước. Tại Nam Mỹ, họ loại bỏ hai băng đảng địa phương đã gây tổn hại tới tính mạng và tài sản những người dân Hoa Kiều. Họ không màng gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ tại nước ngoài, bảo vệ thành công pháp chế cũng như lợi ích của nhân dân.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头