play

Băng Trộm Siêu Đẳng Xem thêm1

Thông tin tập phim | Băng Trộm Siêu Đẳng

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2008
16 tập
Hiển thị thêm
16 tập
Hàn QuốcTình TiếtThành ThịTiếng Hàn

Miêu tả

:
5 vị đạo tặc chính nghĩa kết hợp với nhau vì sứ mệnh giúp đỡ những người thấp cổ bé họng trong xã hội, bị tiền tài chèn ép, giúp họ phản kháng, dũng cảm hơn. Các thành viên trong nhóm đều đã có quá khứ đen tối, nhưng thông việc giúp đỡ kẻ yếu đã khiến họ nhận thức ra giá trị và ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác, đồng thời cũng gắn kết họ như 1 gia đình.
icon/reserve@3xĐặt trước
Chọn tập 1-16
  • 1-16
Chọn tập 1-16
  • 1-16
Không có những số tập này

Băng Trộm Siêu Đẳng Xem thêm1

Thông tin tập phim | Băng Trộm Siêu Đẳng

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2008
16 tập
Hiển thị thêm
16 tập
Hàn QuốcTình TiếtThành ThịTiếng Hàn

Miêu tả

:
5 vị đạo tặc chính nghĩa kết hợp với nhau vì sứ mệnh giúp đỡ những người thấp cổ bé họng trong xã hội, bị tiền tài chèn ép, giúp họ phản kháng, dũng cảm hơn. Các thành viên trong nhóm đều đã có quá khứ đen tối, nhưng thông việc giúp đỡ kẻ yếu đã khiến họ nhận thức ra giá trị và ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác, đồng thời cũng gắn kết họ như 1 gia đình.