play

Babydino Tales Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Babydino Tales

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG
2022
26 tập
Hiển thị thêm
26 tập
Trung Quốc đại lụcTiếng AnhPhiêu LưuHằng NgàyNguyên bản

Miêu tả

:
Babydino Tales is a kids's animation series, set up for the group of toddlers. Tho siblings who dream of being explorers discover a mysterious dinosaur egg - time machine left behind by their grandfather in their backyard. They follow a time machine back to prehistoric times, start an unknown adventures and grow up together in the company of new friends - Babydinos.
Chọn tập 1-26
  • 1-26
Chọn tập 1-26
  • 1-26

Babydino Tales Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Babydino Tales

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG
2022
26 tập
Hiển thị thêm
26 tập
Trung Quốc đại lụcTiếng AnhPhiêu LưuHằng NgàyNguyên bản

Miêu tả

:
Babydino Tales is a kids's animation series, set up for the group of toddlers. Tho siblings who dream of being explorers discover a mysterious dinosaur egg - time machine left behind by their grandfather in their backyard. They follow a time machine back to prehistoric times, start an unknown adventures and grow up together in the company of new friends - Babydinos.