play

赤焰锦衣卫 más informaciónEpisodio 1

detalles de la serie | 赤焰锦衣卫

- -
(0 valoraciones)
Sé el primer usuario en calificar
Original
PG-13
2022
24 episodios
24 episodios

Descripción

:
赤焰锦衣卫秦鹄与其同伴以“天子守社稷,锦衣卫江山,侠骨藏江湖,百死不留名”为信仰,为守护江山社稷勇斗叛乱势力的壮义之举。既有锦衣卫守护江山安宁的责任感,又有江湖儿女的侠义之心。一向顺风顺水放荡不羁的秦鹄,却因调查一庄离奇杀人案件而逐渐卷入一场关乎于天下苍生的惊天大阴谋中,同时也揭开了自己埋藏二十多年的身世之谜。在一次次凶险万分的案件调查中,敌人的威胁、同僚的背叛、伙伴的猜忌都没有湮灭秦鹄的正义之志。最终他的人格魅力感染了伙伴,众人排除万难、不畏强权,只为给逝去的无辜生命讨一个公道、只为还天下一个太平、只为保江山一个永驻、只为对得起赤焰锦衣卫这一个百姓信赖的名号,齐心协力挫败了幕后黑手扰乱天下的阴谋。
Másicon_简介展开箭头
Episodios 1-24
  • 1-24
Episodios 1-24
  • 1-24

赤焰锦衣卫 más informaciónEpisodio 1

detalles de la serie | 赤焰锦衣卫

- -
(0 valoraciones)
Sé el primer usuario en calificar
Original
PG-13
2022
24 episodios
24 episodios

Descripción

:
赤焰锦衣卫秦鹄与其同伴以“天子守社稷,锦衣卫江山,侠骨藏江湖,百死不留名”为信仰,为守护江山社稷勇斗叛乱势力的壮义之举。既有锦衣卫守护江山安宁的责任感,又有江湖儿女的侠义之心。一向顺风顺水放荡不羁的秦鹄,却因调查一庄离奇杀人案件而逐渐卷入一场关乎于天下苍生的惊天大阴谋中,同时也揭开了自己埋藏二十多年的身世之谜。在一次次凶险万分的案件调查中,敌人的威胁、同僚的背叛、伙伴的猜忌都没有湮灭秦鹄的正义之志。最终他的人格魅力感染了伙伴,众人排除万难、不畏强权,只为给逝去的无辜生命讨一个公道、只为还天下一个太平、只为保江山一个永驻、只为对得起赤焰锦衣卫这一个百姓信赖的名号,齐心协力挫败了幕后黑手扰乱天下的阴谋。
Másicon_简介展开箭头