Xiamen Going Warfare

iQIYI Only
R
2017
Download iQIYI APP to binge-watch

Director

Qian Di Xian

Type

CrimeActionComedyYouth

Style

Cruel

Region

China's mainland

Dub

Mandarin
Play
Download APP