pic
pic

Đêm trước "X-City The9" - Bật mí về concert hình thức thực tế ảo.

Thông tin | Đêm trước "X-City The9" - Bật mí về concert hình thức thực tế ảo.

9.6
PG-13
2021
Cập nhật đến kỳ 2021-04-08
Trung Quốc đại lụcTiệc Tùng

Miêu tả

:
Phiên bản ngắn gọn nhưng không kém phần đặc sắc về quá trình đến thăm các thành viên khi đang tập dượt cho concert "X-City The9", tiết lộ toàn cảnh công tác tập dượt tại hậu trường, xem các cô gái cùng phối hợp hoàn thành thử thách vẽ tranh, còn thêm 30 giây biểu diễn solo nữa!
Hiển thị thêm
Chiếu phát
APP
Sưu tập
Sưu tập