pic
pic

Dark Side Romance

Thông tin | Dark Side Romance

8.8
PG-13
1995
1 giờ 51 phút
Thái LanLãng MạngTình TiếtViễn Tưởng

Miêu tả

:
Tan and Pliang have a car accident during they are going to Chiang Mai. They need to find the way to the door of reborn within 7 days. Many terrible ghosts attack them along the way. And there are only Tan can protect Pliang.
Hiển thị thêm
Chiếu phát
APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-1
Không có những số tập này