A Farce in Dubai

iQIYI Only
G
2018
Download iQIYI APP to binge-watch

Director

Tong Xiao Hui

Cast

Jian LiJOSEPH

Type

ActionAdventureComedy

Style

Comical

Region

China's mainland

Dub

Mandarin
Play
Download APP