Song Jae Lim
NamDiễn viên, Người mẫu1985-02-18180cmHàn Quốc
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình