Park Soojin
Tên gọi khác: 박수진
NữDiễn viên381985-11-27Cung Nhân Mã167cmHàn Quốc