Kiều Hy
Qiao Xi
NữDiễn viên168cmTrung Quốc Đại lục
Tác phẩm tiêu biểu gồm có các loạt phim truyền hình “Thiên nhai nhiệt thổ”, “An đắc quảng hạ thiên vạn gian”, và nhiều phim khác.
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình