Kang-sheng Lee
李康生
NamDiễn viên
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình