Jin Jolin
金靖
NữDiễn viên,Người dẫn chương trình1992-12-23Trung Quốc Đại lục
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình