Ji Sub So
NamDiễn viên,Ca sỹ1977-11-04182cmHàn Quốc
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình