James Wen
溫昇豪
NamDiễn viên1978-02-21180cm
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình