Hae-soo Park
NamDiễn viên1981-11-21Hàn Quốc
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình