ตรี ภรภัทร ศรีขจรเดชา
Tre Porapat Srikajorndecha
ชายนักแสดงไทย
ตรี ภรภัทร ศรีขจรเดชา
แฟ้มสะสมผลงาน
ตัวละครที่เกี่ยวข้อง
ไฮไลท์
เพลย์ลิสต์หนัง